BLOS

De Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en Sport, BLOS, neemt op sportgebied de taken van het college van burgemeester en wethouders over. De BLOS heeft als belangrijkste taken:

  • Het bevorderen van de lichamelijke opvoeding en sportbeoefening;
  • Het realiseren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties;
  • Het adviseren van het college van B&W omtrent het verlenen van subsidies op het gebied van sport.

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB Blos) is samengesteld door de volgende afgevaardigden:

Dhr. F. Hagreis
Dhr. J. Bohnenn
Dhr. J. Ravenshorst
Dhr. T. Remmers
Dhr. J.Groenhuijzen
Mevr. E. Vlaskamp
Dhr. J. Gielians (voorzitter)
Dhr. P. ten Hoor ( adviseur)
Dhr. M. Kotteman (wethouder Sport)
Mevr. G. Tenniglo (ambtelijk adviseur)
Mevr. G. Eertink (ambtelijke ondersteuning)

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB Blos) is samengesteld door de volgende afgevaardigden:

Dhr. J. Gielians (voorzitter)
Dhr. P. ten Hoor ( adviseur)
Dhr. J.Groenhuijzen ( secretaris )
Dhr. M. Kotteman (wethouder Sport)
Mevr. G. Tenniglo (ambtelijk adviseur)
Mevr. G. Eertink (ambtelijke ondersteuning)

Openbare BLOS-vergaderingen
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar en vinden eens per kwartaal plaats.

Actuele agenda’s en notulen zijn op te vragen, neem contact met ons op!