Strategisch project 't Wooldrik

Strategisch project ’t Wooldrik
In juni 2016 zijn er diverse werkgroepen gevormd die aan de slag zijn gegaan met de ambities rondom het zwembad, de sporthallen, het sportcafé, de beach, duurzaamheid en het multifunctionele beweegpark. Vervolgens zijn deze ambities verdeeld in brons, zilver en goud. De raad heeft in december 2017 ingestemd met het advies van de Blos over de varianten. In februari 2018 is er externe expertise, een bouwprocesmanager, aangetrokken voor het uit te voeren bouw-projectmanagement.

Ambitie sportpark ’t Wooldrik
De ambitie is dat Sportpark ’t Wooldrik een plek is voor sport, ontwikkeling, beweging, ontmoeting, verbinding en participatie. Het is een plek waar dagelijks vele sporters, recreanten en vrijwilligers samenkomen. De faciliteiten van ’t Wooldrik dienen geschikt te zijn voor zowel de prestatie als de breedtesport, van getalenteerde topsporter tot en met de sporter met een beperking. Ook is er aandacht voor de gebieden binnen het Sociaal Domein zoals welzijn, zorg, onderwijs, inburgering en sociale activering. De visie op Sport in Borne is “Een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners van Borne en daarmee een gezonde leefstijl, ontmoeting, verbinding en participatie stimuleren”.