Thema avond Huiselijk geweld en kindermishandeling

Themabijeenkomst voor sportverenigingen:

We kennen allemaal wel de spotjes van tv: “Het houdt niet op, niet vanzelf”. Huiselijk geweld en kindermishandeling komt helaas vaker voor dan wij den­ken. Sportverenigingen staan in contact met mensen van alle leeftijdsgroepen en er zijn vast momenten waarop je als trainer, coach, scheidsrechter of vrij­williger een onderbuikgevoel krijgt, of signalen ziet, maar niet weet wat je daarmee moet.

Op dinsdag 1 oktober wordt van 19.00 tot 20.00 uur in het Gemeentehuis  een thema-avond georganiseerd over huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze avond is bedoeld voor vertrouwensper­sonen, trainers/coaches, leden van jeugdcom­missies en het hoofdbestuur van sportverenigin­gen in Borne, Hertme en Zenderen.

Het aanpakken van kindermishandeling, partner geweld en ouderenmishandelingen vergt lef. Willen, durven en kunnen we opkomen voor het belang van kinderen en volwassenen in onveilige situaties?

Astrid Bosselaar en Inge Belderbos, beiden aandacht functionaris ‘Huiselijk geweld en kin­dermishandeling’ bij de gemeente Borne, zul­len naast informatie over cijfers en signalen, uitleg geven over welke stappen je als vereni­ging kunt zetten bij vermoedens of signalen.

INTERESSE OM DEZE THEMA-AVOND BIJ TE WONEN?

Zet 1 oktober dan alvast in je agenda en meld je voor 25 september aan door te mailen naar Jurgen Schiphorst via j.schiphorst@borne.nl.