Borne Werkt

Het project Borne Werkt is in februari 2016 van start gegaan om in het kader van de Participatiewet de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en om inwoners uit hun (dreigend) sociaal isolement te halen. Sportclubs hebben hierin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om mensen op vrijwillige basis deel te laten nemen bij werkzaamheden en sociale activiteiten op sportpark ’t Wooldrik. Hierin is tevens aandacht meegenomen voor een gezonde, sociale en actieve leefstijl.

Wekelijks verrichten de deelnemers allerlei werkzaamheden op sportpark ’t Wooldrik en op openbare plekken in Borne. De werkzaamheden zijn divers, hebben een sociaal maatschappelijke waarde en staan de betaalde arbeid niet in de weg. Tevens verrichten de deelnemers hand en spandiensten bij evenementen en (school)sporttoernooien. Wekelijks wordt er een sport & beweegaanbod georganiseerd met aandacht voor de fitheid en vitaliteit van de deelnemers.