Fair Play Scoort!

Sport moet sportief blijven, want sportiviteit en respect dragen bij aan een plezierige en gezonde sportbeoefening. Sporten in een sportieve en veilige omgeving vergroot de kans op life-time sportbeoefening, behoud van leden en vrijwilligers en het voorkomen van blessures. Helaas kent iedereen wel voorbeelden van spelovertredingen, scheldpartijen en agressief gedrag. Alle reden om sportiviteit en respect actief te stimuleren en hier voortdurend aandacht aan te besteden. Sportiviteit en respect beoogt het bevorderen van de (her)waardering en toepassing van waarden en normen bij sportbeoefening zowel binnen als buiten de georganiseerde sport, waarbij de nadruk ligt op begrippen als verdraagzaamheid, sportiviteit en respect.

Het team van Borne Sport heeft Fair Play hoog in het vaandel staan, dit komt o.a. tot uiting bij alle schoolsporttoernooien en tijdens het bewegingsonderwijs. Ook bij diverse sportverenigingen in Borne is er aandacht voor Fair Play. Indien verenigingen interesse hebben om met het thema Fair Play aan de slag te gaan, kunnen de buurtsportcoaches van Borne Sport ondersteuning bieden.