Leefstijl

In het kader van bewustwording van een gezonde leefstijl is de themaweek “de gezonde school” opgezet voor het basisonderwijs in Borne, waarin diverse activiteiten op het gebied van voeding, sport en bewegen worden georganiseerd door de school en buurtsportcoaches. Voorbeelden van activiteiten zijn Fair Play workshops, een extra beweegmoment, schoolpleinspelen, bezoek van de tandarts in de klas, smaaklessen, bezoek van een bekende sporter in de klas, gezondheidsmarkt, Zit met Pit en de Daily Mile.

Borne Sport wil bijdragen aan de bewustwording van een gezonde en sociale leefstijl door;

  • Het onderwijs te ondersteunen met het project “De gezonde school”;
  • Sport en bewegen aan te bieden, zodat kinderen meer (buiten) bewegen, ook buiten schooltijd;
  • Het aanbieden van informatie over gezonde voeding, waardoor de kennis over voeding vergroot;
  • Het aanbieden van een fitcheck aan alle kinderen om o.a. het BMI inzichtelijk te krijgen;
  • Kinderen kennis te laten maken met een gezonde leefstijl, waarbij getracht wordt ouders zoveel mogelijk te betrekken en bereiken;
  • Lokale ondernemers en welzijnsorganisaties laten participeren in het project;
  • Maatwerk te leveren per school wat betreft de omvang en onderdelen van de themaweek “De gezonde school”.