Sportimpuls Borne

De BLOS schrijft voor sportverenigingen / beweegaanbieders uit de gemeente Borne een Sportstimuleringsimpuls uit. De Impuls is bestemd voor lokale sport- en beweegaanbieders om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Het bestuur van de BLOS onderschrijft hiermee de belangrijke maatschappelijke rol van de sportverenigingen en de  beweegaanbieders en willen graag helpen om deze taak goed te kunnen blijven uitvoeren met vrijwilligers/ semi professionals.

Sportimpuls Borne  
De Sportimpuls Borne kan alleen worden aangevraagd voor :

  • Het aanbieden / ontwikkelen van een nieuw sport- beweegaanbod binnen de sportvereniging of van de Beweegaanbieder.
  • Een bestaand aanbod van de vereniging/beweegaanbieder aan te bieden voor een nieuwe doelgroep.

Doelgroep
De doelgroepen waarvoor een sportimpuls kan worden aangevraagd zijn: jeugd, jongeren, volwassenen, senioren, chronisch zieken en/of mensen met een beperking.

Voor meer informatie met betrekking tot de voorwaarden en de aanvraagprocedure, neem contact met ons op!