Zorg

Motorische screening
Bij alle kinderen in de groepen 2 in Borne wordt een motorische test afgenomen door de HBO-gekwalificeerde buurtsportcoaches. De motorische screening heeft als doel om vroegtijdig motorische ontwikkelingsachterstand te signaleren. De eerste screening bestaat uit vier onderdelen; stilstaan, springen kracht, springen coördinatie en stuiten. Motorische screening

Indien kinderen uitvallen, dan beschikken de buurtsportcoaches over diverse opties om te proberen kinderen weer op hetzelfde niveau als leeftijdgenootjes te krijgen. De mogelijkheden zijn o.a.:

  • Extra aandacht van de leerkracht tijdens de lessen bewegingsonderwijs;
  • Thuisopdrachten;
  • Adviseren deelname gymactiviteiten (ClubExtra, kleutergym etc.);
  • Extra screening motorische ontwikkeling na een half jaar inclusief de onderdelen balanceren in beweging, klimmen, rollen en vangen.
  • Deelnemen aan de MRT vanaf groep 3;
  • Doorverwijzing naar een fysiotherapeut.

Motorische Remedial Teaching
Motorische Remedial Teaching (MRT) is het verlenen van gerichte en specifieke ondersteuning op motorisch gebied  en het leren oplossen van het bewegingsprobleem bij basisschoolkinderen.
Naast het verbeteren van de motoriek, is het vergroten van het zelfvertrouwen een belangrijk aspect binnen de MRT-les. De kinderen leren inzicht krijgen in allerlei bewegingssituaties om gemaakte fouten te leren herkennen en te verbeteren. Daarnaast is het samenwerken met andere kinderen, afspraken maken en nakomen ook een belangrijk onderdeel van de les, net als het leren omgaan met winst en verlies en het overwinnen van angsten.

De activiteiten die aangeboden worden lijken op de oefenstof die de kinderen in de lessen bewegingsonderwijs ook krijgen. Er wordt, meer dan in de lessen bewegingsonderwijs, de nadruk gelegd op het oefenen op eigen niveau. In een klein groepje is individuele hulp nog beter mogelijk. Ook ondervindt het kind hierbij niet de druk van de eigen groep of klas.

De MRT lessen worden wekelijks aangeboden door buurtsportcoach Martine Benneker.