Borne Sport stelt zich voor

Gemma Tenniglo

Werkzaam sinds augustus 2002 bij de gemeente Borne, eerst als consulent Sport en bewegen en vanaf 2006 als beleidsmedewerker Sport. Sport loopt als een rode draad door mijn leven, van jongs af aan begonnen als sporter en later als trainster de eerste stappen gemaakt van vrijwilligerswerk naar professional in de sport. Opleiding die daarvoor nodig waren gevolgd, begonnen met het CIOS in Heerenveen, vervolgens aangevuld met een Sportmanagement opleiding. Daarnaast diverse specifieke sportopleidingen (turnen) en voor de huidige ontwikkelingen in de sport ga ik graag naar kennisdagen en bijscholingen welke passen bij mijn huidige functie. Ik ben werkzaam geweest bij een grote sportbond, heb les gegeven op een basisschool en heel veel uren gymnastiek en turntrainingen gegeven aan kinderen, jongeren en senioren. In de turnsport jonge talenten opgeleid en met topsporters gewerkt en ze begeleid bij deelname aan nationale en internationale wedstrijden. Naast mijn werkzaamheden voor de gemeente Borne jarenlang een combinatie gemaakt als bestuurslid bij een topsportorganisatie. Sinds een aantal jaren gekozen om met veel enthousiasme in Borne mijn werkzaamheden uit te voeren en in de sport de rol van moeder en supporter te vervullen voor mijn dochters.

Enthousiasme is de fonkeling in je ogen, je manier van lopen, de greep van je handen. Ik word enthousiast als ik mensen een stap verder kan helpen. Vanuit mijn mensgerichte benadering, buiten de kaders kunnen denken en een grote resultaatgerichtheid is het werken met alle professionals en vrijwilligers in Borne elke dag weer een prachtige uitdaging.

 

Gemma Tenniglo

Hans Pauw

Mijn naam is Hans Pauw en ik ben sinds september 1997 werkzaam bij de gemeente Borne, afdeling Sportzaken. Ik heb bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie gestudeerd aan het Van Rhijncollege te Almelo. Ik ben begonnen bij de gemeente Borne als medewerker sportzaken (verhuur sportaccommodaties en roosters bewegingsonderwijs). Sinds 2002 ga ik ook over het leerlingenvervoer en heb ik ook nog applicatiebeheer bij mijn functie gekregen. Lekker zeer divers. Ook zit ik in het projectteam ’t Wooldrik waar ik mijn kennis en expertise kan inbrengen van mijn passie, het regelen en organiseren van kwalitatief goede sportaccommodaties om de sporters de ruimte te geven die ze nodig hebben.

 

Hans Pauw

Wendy Korte

Mijn naam is Wendy Korte en ik ben sinds april 2007 werkzaam voor de gemeente Borne, afdeling Sportzaken. Ik heb Leisure Management gestudeerd in Leeuwarden, met als afstudeerrichtingen Sportmanagement en Beurzen & evenementenmanagement. Ik ben begonnen bij de gemeente Borne als Buurt, Onderwijs & Sport consulent, later als Combinatiefunctio- naris Sport & Cultuur en sinds een aantal jaar als coördinator Borne Sport. Sinds februari 2017 ben ik werkzaam in het projectteam van strategisch project ’t Wooldrik. Dit project omvat de (ver)nieuwbouw van een zwembad, sporthallencomplex, sportcafé, beachcomplex en een Multifunctioneel Beweegpark op sportpark ’t Wooldrik te Borne. Ik werk met veel passie en enthousiasme in het team van Borne Sport en wil graag een steentje bijdragen om Sport, Bewegen & Participatie mogelijk te maken voor alle inwoners van Borne.

 

Wendy Korte

Jurgen Schiphorst

Mijn naam is Jurgen Schiphorst en ik ben sinds november 2013 werkzaam binnen het team van Borne Sport en vervul de functie van projectcoördinator Sport, Zorg en Bewegen. Ik heb de volgende opleidingen gevolgd: Middelbaar Middenstands Opleiding  (van Rhijn College), CIOS Heerenveen en HBO Leergang Sportmanagement. Mijn passie om dit werk te gaan doen, ligt in het feit dat ik bewoners van de gemeente Borne graag bewust wil maken van een duurzame gezonde actieve leefstijl. Daarnaast daag ik mensen graag uit om via onze sport/beweegprojecten erachter te komen wat zijn/haar talenten zijn om zo volwaardig veldspeler te worden/zijn in de maatschappij.

 

Jurgen Schiphorst

Martine Benneker

Mijn naam is Martine Benneker en ik ben sinds 2009 werkzaam voor de Gemeente Borne.
Ik ben begonnen als combinatiefunctionaris Onderwijs en Sport en tegenwoordig de buurtsportcoach Onderwijs en Sport in de Wijk ’t Wensink en in Zenderen. In 2006 heb ik mijn opleiding Bewegingsagogie aan het C.I.O.S in Arnhem behaald en in september 2009 heb ik mijn diploma aan de (c ) A.L.O in Zwolle behaald. Mijn passie is om kinderen beter te leren bewegen en dan met name de kinderen met een motorische achterstand. Daarnaast wil ik kinderen graag inspireren, motiveren en enthousiasmeren voor onze sport- en bewegingscultuur.

 

Martine Benneker

Danny Berghuis

Mijn naam is Danny Berghuis en ik ben sinds 2013 werkzaam voor de gemeente Borne. Als buurtsportcoach zijn mijn werkzaamheden: vakleerkracht bewegingsonderwijs in het basisonderwijs, het organiseren van sporttoernooien, aanbieden naschoolse activiteiten en het ondersteunen van de sportverenigingen in Borne. Naast deze functie ben ik voetbaltrainer, en mag ik graag tennissen en hardlopen. Na het voortgezet onderwijs ben ik naar het MBO gegaan en heb daar de opleiding SRAW (sociaal recreatief agogisch werk) gevolgd. Daarna heb ik de CALO gevolgd aan het Windesheim in Zwolle. Binnen de lessen bewegingsonderwijs probeer ik de leerlingen het plezier en de samenwerking binnen sport te laten ervaren. Daarnaast ligt mijn passie bij het organiseren en uitvoeren van sportevenementen samen met de Bornse sportverenigingen.

 

Danny Berghuis

Ronald Schepers

Mijn naam is Ronald Schepers en ik ben sinds 2013 werkzaam voor de gemeente Borne. Voordat ik hier kwam werken, ben ik vakleerkracht bewegingsonderwijs geweest in het basisonderwijs en docent lichamelijke opvoeding in het V.O. Voor de gemeente Borne geef ik vooral de lessen bewegingsonderwijs op de basisscholen, heb ik de verenigingen ondersteund met het technisch kader, organiseer ik vakantieactiviteiten, ondersteun en organiseer ik toernooien en verzorg lessen Sport en Spel in de wijken. Na mijn Havo heb ik de CALO op het Windesheim gedaan in Zwolle (afgestudeerd 2006). Mijn passie voor dit werk zit hem in mensen (en dan vooral kinderen) met plezier beter laten bewegen en ze hopelijk daardoor enthousiaster te maken voor een verdere sport/beweeg carrière.

 

Ronald Schepers

Irene Stroot

Mijn naam is Irene Stroot en ik ben sinds schooljaar 2013/2014 werkzaam voor Borne Sport. Ik verzorg lessen bewegingsonderwijs voor de basisscholen Flora en Aegidius. Daarnaast geef ik sport en spel na schooltijd op de schoolpleinen en verzorg een opleidingstraject van peutergymlessen voor PM (pedagogisch medewerkers) KOB. Verder begeleid ik de gezonde weken op de basisscholen, zit ik in de organisatie  van de straatspeeldag, koningsspelen, sporttoernooien, vakantie instuiven en doe de motorische screenings van de kinderen van groep 1/2. Daarnaast verzorg ik bij Borne Werkt taallessen voor statushouders. Deze themalessen zijn praktijkgericht, zodat ze er in hun dagelijkse leven wat mee kunnen. Tevens krijgen zij samen met de andere deelnemers van Borne Werkt een uur sport aangeboden. Mijn wens is zoveel mogelijk kinderen en volwassenen op een goede manier te begeleiden en op een leuke en veelzijdige manieren te laten bewegen: van jong tot oud, mindere en betere bewegers. Sport geeft zoveel plezier en is zo goed voor lijf en geest!!

 

Irene Stroot

Annefleur Dangremond

Mijn naam is Annefleur Dangremond en ben sinds september 2017 werkzaam bij Borne Sport. Ik ben één van de buurtsportcoaches, dus ik verzorg gymlessen op de Oldhof en St. Stephanus, naschoolse sport & spel en je kunt me ook tegen komen bij toernooien en de sport-instuif tijdens de schoolvakanties.
Een paar jaar geleden heb ik in Nijmegen de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) afgerond en vanaf dat moment ben ik werkzaam in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het mooie van dit werk vind ik dat ik kan laten zien dat er binnen sport en bewegen veel meer is dan de meeste kinderen kennen en er altijd wel iets bij zit wat ze leuk vinden. Ik vind het belangrijk dat ze op een bepaalde leeftijd bewust worden dat bewegen bijdraagt aan een gezonde leefstijl en dat ze iets vinden waar ze plezier in beleven, zodat ze in de toekomst blijven bewegen!

 

Annefleur Dangremond

Bert Bosman

Mijn naam is Bert Bosman. Na 35 jaar werkzaam in de reiswereld te zijn geweest ben ik in januari 2016 begonnen als projectleider Borne Werkt! bij de gemeente Borne.  Dit project is een initiatief van de buitensportverenigingen op ’t Wooldrik en is bedoeld om mensen met een afstand  tot de arbeidsmarkt en/of die dreigen te vereenzamen weer bij de (sport) maatschappij te betrekken.  Inmiddels is het project behoorlijk uitgebreid en doen we voor meerdere verenigingen en instanties vrijwilligers werkzaamheden.  Ook zijn er inmiddels Statushouders bij het project aangesloten. Voor deze groep is het vooral belangrijk om de taal in praktijk te brengen en om nader kennis te maken met de Nederlandse maatschappij en gewoonten. Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel in dit project. Sport verbind en zorgt voor een gezonder leefstijl. Als projectleider ben ik de spil tussen de deelnemers, de verenigingen, de instanties en de gemeente. Naast de maatschappelijke voordelen van dit project is mijn grootste drijfveer om mensen, die om welke redenen dan ook aan dit project deelnemen, weer bij de (sport) maatschappij te betrekken.

 

Bert Bosman

Gerdianne Mekelenkamp

Mijn naam is Gerdianne Mekelenkamp. Sinds oktober 2016 ben ik voor de gemeente Borne werkzaam als Consulent Borne Werkt. Dit is een project waarin we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid bieden te participeren. We doen met de deelnemers vrijwilligerswerkzaamheden voor de sportclubs. Tussen de middag lunchen we gezond en daarna bewegen we een uurtje. Op deze manier komen deelnemers uit hun sociale isolement. Ik heb hierin een coachende rol. Verder ben ik vaak te vinden tijdens de sportinstuiven die voor de kinderen in de gemeente Borne georganiseerd worden. Voordat ik bij de gemeente Borne kwam werken ben ik werkzaam geweest in het praktijkonderwijs op het voortgezet onderwijs. Leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Ik heb dus altijd met mensen gewerkt. Wat ik zo mooi vind aan het begeleiden van mensen is het steunen van hen in hun zoektocht naar hoe ze in hun kracht kunnen gaan staan. Mensen activeren en motiveren datgene te doen waar ze goed in zijn.

 

Gerdianne Mekelenkamp

Saskia Pigge

Mijn naam is Saskia Pigge – ter Braak, sinds oktober 2015 ben ik werkzaam in Borne. Ik ben begonnen als vakleerkracht gym op speciaal onderwijs, daarna bij verschillende gemeente als combinatiefunctionaris aan de slag gegaan voor zowel jeugd als volwassenen; projecten opzetten, begeleiden en zelf lesgeven. In Borne begonnen als buurtsportcoach jeugd, sinds 2 jaar buurtsportcoach volwassenen / senioren. In mijn vrije tijd geef ik les aan kinderen in gym en turnen. Ook zit ik in het bestuur van sportvereniging LEDO Bornerbroek. Mijn opleidingen bestaan uit HAVO Pius X College Almelo, CALO Windesheim Zwolle, Vereniging Leidster Gym KNGU, jurycursus KNGU. Voor mij staat plezier in bewegen staat voorop. Deelnemen aan (beweeg)activiteiten zorgen voor het opdoen en onderhouden van sociale contacten, waardoor mensen blijven deelnemen aan de maatschappij vind ik belangrijk. Door verschillende activiteiten aan te bieden (nieuwe of binnen het brede aanbod van Borne en omstreken) probeer ik een ieder op de “juiste” plek te krijgen. Belangrijk is dat een ieder op zijn eigen niveau kan deelnemen en vooruitgang boekt, waar dat kan, binnen zijn eigen mogelijkheden.

 

Saskia Pigge

Patrick Bakhuis

Mijn naam is Patrick Bakhuis en sinds 1 april 2018 werkzaam voor de gemeente Borne. Ik heb verschillende functies binnen de sport vervuld, waarbij veel was gericht op events en voetbal. Opleidingen: Bewegingsagoog gestudeerd bij het CIOS en afgerond. Daarna mij gericht op het voetbal en daarbij heb ik mijn TC III en TC II gehaald bij de KNVB. De combinaties van mijn opleidingen creëert dat ik verschillende doelstellingen in een training en/of project kan bewerkstelligen. Het is super om met mensen te mogen werken en daarbij is het helemaal super als je met ze mag gaan sporten. Daarbij de gehele voorbereiding van een nieuw project, uiteindelijk dat het uitgevoerd gaat worden in de praktijk en dan de resultaten te zien bij de deelnemers is prachtig. Daar ligt echt de passie en het enthousiasme om het te laten slagen.

 

Patrick Bakhuis

Sven Pieterson

Mijn naam is Sven Pieterson en ben werkzaam voor de gemeente Borne sinds 2010. Ik was combinatiefunctionaris voor de vier Bornse voetbalverenigingen en momenteel organiseer ik activiteiten voor de jongeren 12+ in de gemeente. Dit vindt plaats in elke vakantie. Ik heb een CIOS opleiding afgerond. Ik vind het werken met kinderen en jeugd erg leuk, alsmede het organiseren van activiteiten.

 

Sven Pieterson

Sporthalbeheerders

Borne beschikt over 3 sporthalbeheerders;

  • René Weghs
  • Gerrit Nijhuis
  • Jos Siebelink

De sporthalbeheerders dragen dagelijks de zorg voor het beheer van de accommodaties en verrichten regelmatig allerlei hand- en spandiensten bij toernooien en wedstrijden.

Mijn passie voor dit werk is de liefde voor sport en omgang met een diversiteit aan mensen van jong naar oud. René Weghs

 

Sporthalbeheerders