Verenigingsondersteuning

Het uitgangspunt  bij de ondersteuning van verenigingen is te helpen hun ‘zelf-organiserend vermogen’ te vergroten. Borne Sport probeert verenigingen zoveel mogelijk te ondersteunen door het leveren van maatwerk. Iedere club kent zijn eigen problematiek, cultuur en historie.  Door maatwerk te leveren wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op de wensen en de behoeftes die bij de verenigingen liggen.

Het volgende filmpje “Back 2 Basics” is een duidelijke weergave van het moderne vereniging besturen.

De algemene verenigingsondersteuning die Borne Sport biedt is o.a. gericht op het versterken van de sportverenigingen op het gebied van financiën, ledenwerving en -behoud en vrijwilligersbeleid. Tevens wordt er een impuls gegeven aan de invulling van het Veilig Sportklimaat, het technisch kader, bijvoorbeeld door het organiseren van scheidsrechtersopleidingen en het bieden van ondersteuning aan de lesgevers, trainers en leiders. Sportverenigingen die sterk en vitaal zijn, kunnen hun aandacht steeds meer gaan richten op hun maatschappelijke rol.