Impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 2.900 buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Buurtsportcoaches zijn combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.

In de gemeente Borne is 4,5 fte aan buurtsportcoaches gerealiseerd. Deze buurtsportcoaches worden o.a. ingezet om de doelen in de ‘Visie op Sport & Bewegen in Borne’ te verwezenlijken en daarmee een bijdrage te leveren aan preventie van brede problematiek als participatie, gezondheid, jeugdproblematiek en het signaleren en versterken van kwetsbare inwoners.