Rookvrije generatie

Het doel van een rookvrije generatie is het vanzelfsprekend maken van rookvrij opgroeien. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving, zonder de verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan sigaretten en met goede voorbeelden om zich heen.

Een rookvrije sportvereniging;

  • Geeft kinderen het goede voorbeeld
  • Beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken
  • Zorgt voor positieve aandacht voor de sportvereniging
  • Heeft minder afval van sigarettenpeuken en -pakjes
  • Draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’

Op de website Rookvrije Generatie kunnen GRATIS rookvrij-borden worden aangevraagd of een Fanpakket Rookvrije Sport.

Interesse om over te stappen naar een rookvrije sportaccommodatie? Neem contact op met het team van Borne Sport en wij bieden graag ondersteuning bij de realisatie.