Aangepast sporten

Grenzeloos Actief in Overijssel is een project om een regionale impuls te geven aan sport en bewegen voor mensen met een beperking in Overijssel.

Nederland en ook Overijssel vergrijst de komende jaren. Zo zal het aandeel 65-plussers in Overijssel groeien van 17% in 2014 naar 26% in 2040 (bron: Databank Overijssel). Om meer veerkracht bij deze doelgroep te genereren vormt bewegen een belangrijke schakel. Zeker voor de groep kwetsbare senioren draagt bewegen in belangrijke mate bij aan de zelfredzaamheid.

Om kwetsbare senioren uit Borne meer in beweging te brengen maakt het Wmo project ‘Samen Actief’ gebruik van de energie en kracht van reeds actieve senioren. Deze zgn. beweegpartners zijn sportieve actieve senioren, die hun plezier in beweging willen overbrengen op inactieve senioren uit hun directe omgeving. De Beweegpartners bezoeken de naaste/bekende thuis om ze te stimuleren en letterlijk en figuurlijk aan de hand te nemen om te bewegen. De Beweegpartners zoals Borne Blijf Fit vormen de spil van het project.

In de regio Twente kan men terecht bij een Regionale Sportcoach Aangepast Sporten voor informatie en advies over de sportmogelijkheden, worden sportaanbieders ondersteund en worden trainers, coaches en vrijwilligers indien nodig geschoold. De regiocoach voor Borne is Ellen Perik, ellen@deklup.nl, 06-12960389.