Swim2Play

Wat houdt Swim2Play in?
Hét vernieuwende, superleuke en betekenisvolle schoolzwemmen, gericht op de toekomst. Swim2Play is nieuw, anders, leuker en effectiever dan schoolzwemmen ooit is geweest. Alles binnen Swim2Play draait om het ‘doen’.

Alle kinderen van de basisschool worden tijdens deze “natte gymles” in aanraking gebracht met water, om hun zwemvaardigheden te onderhouden. Als een kind in het water valt moet het zich kunnen redden. Als een kind met een groepje vrienden naar het zwembad gaat om te spelen moet het veilig mee kunnen spelen en meedoen met de rest.

Bij Swim2play gaat het niet om techniek maar om het veilig kunnen meedoen. Techniek wordt alleen gebruikt als ondersteuning. Swim2play leert kinderen spelenderwijs de volgende vaardigheden aan:

Slootveilig:
Kinderen leren spelenderwijs om ongecontroleerd in het water te vallen,  zichzelf te oriënteren en terug te brengen naar de kant.

Zwembadvaardig:
Leer datgene dat je gaat gebruiken als je in een zwembad komt;
Spelenderwijs onder een mat uit te komen, leren om van de bodem
voorwerpen op te duiken en sportspelen.

Meerwaardig:
Kinderen worden geïntroduceerd in de watersportwereld.
Voorbeelden hiervan zijn; waterpolo, snorkelen en leren duiken.

Alle basisschoolkinderen van groep 3 t/m groep 8 krijgen gedurende het schooljaar een aaneengesloten blok van  5 lessen aangeboden op zijn of haar eigen niveau. Dit houdt in dat kinderen een aantal weken aaneengesloten naar het zwembad gaan als alternatief voor de les bewegingsonderwijs in de gymzaal.
Voor de groepen 1-2 bestaat incidenteel de mogelijkheid om gebruik te maken van Swim2Play.

Met Swim2Play halen kinderen geen zwemdiploma. Voor het halen van een zwemdiploma heeft zwembadexploitant Laco Borne particuliere zwemlessen. Swim2Play en diplomazwemmen versterken elkaar!
Kinderen die niet zwemvaardig zijn zullen worden voorzien van een zwemvest en kunnen daardoor gewoon deelnemen aan bovengenoemde lessen. Tevens zal in overleg met de ouders de mogelijkheid voor het behalen van een zwemdiploma binnen het reguliere aanbod van Laco worden besproken. Mochten financiën hier een rol in spelen, dan zijn hiervoor mogelijkheden binnen het sociaal fonds Borne.