Schoolsportprogramma

Het team van buurtsportcoaches verzorgt jaarlijks een ruim aanbod op het gebied van sport, leefstijl & zorg voor alle basisscholen binnen de gemeente Borne.

Bewegingsonderwijs
Wekelijks geven de HBO-geschoolde buurtsportcoaches 1 uur per week bewegingsonderwijs aan alle groepen 3 t/m 8, waarbij gewerkt wordt volgens een vakwerkplan en leerlingvolgsysteem. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 kunnen ondersteuning krijgen van de buurtsportcoaches bij het geven van bewegingsonderwijs in het speellokaal.

Leefstijl
De buurtsportcoaches hebben ook veel aandacht voor een gezonde & sociale leefstijl.Voor diverse groepen organiseren zij activiteiten. Hierbij kun je denken aan een bezoek van de tandarts in de klas, een broodje gezond competitie, een Fair Play workshop over normen, waarden en respect en een les Zit met Pit over het aanleren van een goede (werk)houding en de balans tussen zitten en bewegen.

Onderwijs & Zorg
De buurtsportcoaches nemen een motorische screening af in alle groepen 2. De motorische screening voor de basisschool heeft als doel dat vroegtijdige motorische ontwikkelingsachterstand gesignaleerd wordt, zodat ze op jonge leeftijd al extra aandacht krijgen tijdens de lessen bewegingsonderwijs om zodoende te proberen ze weer op niveau van de klasgenoten te krijgen. Tevens kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar een kinderfysiotherapeut.
Daarnaast worden er wekelijks MRT (Motorische Remedial Teaching) lessen gegeven voor de kinderen die zijn uitgevallen na de motorische screening of tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben bij bewegingsactiviteiten.
Jaarlijks nemen de buurtsportcoaches ook een fitcheck af tijdens de gezonde themaweek. In deze fitcheck wordt o.a. het uithoudingsvermogen, kracht in armen/benen en lenigheid gemeten.

Schoolsporttoernooien
Voor alle groepen worden er jaarlijks 1 a 2 schoolsporttoernooien gehouden, variërend van een beweeginstuif in de grote gymzaal voor de kleuters tot een hand- en voetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8. Verder komen ook sporten als turnen, korfbal, Beeball, streetsoccer, tafeltennis en CMV volleybal aan bod. De schoolsport- toernooien worden zoveel mogelijk in samenwerking met de desbetreffende sportvereniging(en) georganiseerd.

Schoolsportclinics
Jaarlijks worden er ook sportkennismakingsclinics aangeboden door diverse sportverenigingen (soms op locatie). Zo worden er bijvoorbeeld hardloopclinics georganiseerd en kunnen de kinderen kennismaken met dans. Maar ook schaatsen op de ijsbaan in Enschede en beachvolleyballen bij Webton Beach Twente komen aan bod.

Programma Borne Sport onderwijs 2019 2020