Vitale verenigingen

Maatschappelijke ontwikkelingen
Door de veranderende behoeften van mensen en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen wordt er ook een andere vraag neergelegd bij de verenigingen. Het is aan de verenigingen om in te spelen op deze maatschappelijke taak. Daarnaast worden verenigingen geconfronteerd met bijvoorbeeld toenemende wet- en regelgeving, privatisering en consumentengedrag. De toekomstige “vitale” sportvereniging is in staat deze veranderende vraag in te vullen. De sportverenigingen in Borne en Zenderen draaien op de krachtige vrijwilligers die Borne rijk is.

Maatschappelijke rol van verenigingen
Verenigingen die de maatschappelijke rol willen oppakken en vervullen, kunnen daarbij ook rekenen op de ondersteuning van de buurtsportcoaches van Borne Sport. Deze “maatschappelijke rol “ van de vereniging kan verschillend worden ingevuld. De grootste uitdaging zit in het oppakken van de preventieve rol in het kader van taken die gedecentraliseerd zijn in het sociale domein. Daarnaast ondersteunt Borne Sport verenigingen die welzijnsarrangementen willen ontwikkelen om een gezonde leefstijl en sportiviteit te bevorderen. Tevens is er ook aandacht voor preventie en signalering van achterstanden bij leden en de doorverwijzing.

Een vitale vereniging
Een vitale vereniging is een organisatie die zelfstandig in staat is oplossingen te vinden voor haar vraagstukken en die in staat is om het eigen toekomstbeeld te bepalen en zich richting dat toekomstbeeld weet te ontwikkelen. (B. Rubing, Back2Basics, De kracht van Verenigen, 2014 Arko Sports Media)