Sport & Onderwijs

De buurtsportcoaches zijn nauw betrokken bij het onderwijs en verzorgen een breed programma op het gebied van sport-kennismaking, gezonde en sociale leefstijl en motorische ontwikkeling.