Jeugdfonds Sport & Cultuur

Sport- en cultuuractiviteiten zijn belangrijk voor kinderen. Helaas kunnen niet alle ouders dit betalen. Daarom kunnen ouders of verzorgers een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds helpt gezinnen die een uitkering hebben, in de schuldsanering zitten, in scheiding liggen of een laag inkomen hebben (120% van wettelijk sociaal minimum).

Het jeugdfonds betaalt dan bijvoorbeeld (een deel van) de contributie, de sportkleding of een bijdrage voor de huur van een muziekinstrument of materiaalkosten. Graag geven wij informatie over de mogelijkheden, zodat alle kinderen in staat worden gesteld hun sportieve of creatieve talenten (verder) te ontwikkelen.

Aanvraag indienen of meer informatie? Neem contact met ons op!

Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur