Sport & Leefstijl

Sport is een uitstekend middel om in te zetten voor een gezonde en sociale leefstijl, maar ook om participatie in de samenleving te bevorderen.