Buurtsportcoaches

In de gemeente Borne zijn er diverse buurtsportcoaches actief binnen het onderwijs en gekoppeld aan één of meerdere basisscholen in Borne. De schoolbesturen hebben hiervoor een samenwerkingsconvenant met Borne Sport ondertekend en dragen bij aan de cofinanciering van de buurtsportcoaches.

De HBO geschoolde buurtsportcoaches leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Dit wordt wekelijks gedaan o.a. door de lessen te verzorgen volgens een vakwerkplan. Tijdens de lessen worden ook signalen van achterstanden herkend, waarna doorverwijzing naar de juiste personen en/of instanties plaats vindt. Dit kunnen achterstanden zijn op allerlei gebieden, waaronder motorische achterstanden, overgewicht, armoede en sociaal emotionele problematiek. Maar er is ook aandacht voor talentherkenning. Kinderen die aanleg voor sport hebben of het een uitdaging vinden om vaker te sporten, kunnen op ondersteuning van de buurtsportcoaches rekenen bij het zoeken naar de juiste sport of sportvereniging.

In het programma aanbod van de buurtsportcoaches is opgenomen dat leerlingen kennis kunnen maken met diverse sporten door middel van schoolsporttoernooien, sportclinics, sport & spel in de wijk en vakantieactiviteiten, in samenwerking met sportaanbieders. Ook voor jongeren (12+ jaar) is er een sportaanbod ontwikkeld in de vakanties, zodat er een doorgaande lijn is vanaf het basisonderwijs. Doelstelling daarbij is dat alle jeugd opgroeit met een vorm van sport & beweging, waardoor hopelijk uitval op latere leeftijd voorkomen kan worden.

De buurtsportcoaches stimuleren tevens bewustwording van een gezonde leefstijl om het percentage kinderen met overgewicht te minderen of niet verder te laten toenemen. Trots kan hierbij vermeld worden dat in maart 2015 het eerste “Gezonde school vignet” in Borne is uitgereikt.

De buurtsportcoaches hebben in samenwerking met het onderwijs ook aandacht voor een sociale leefstijl, waarbij sport wordt gebruikt als middel om normen en waarden, Fair Play, pesten, respect en weerbaarheid onder de aandacht te brengen.

Het mag duidelijk zijn dat de buurtsportcoaches een belangrijke spin in het web vormen als het gaat om verbindingen leggen tussen het onderwijs, aanbieders van sport, kinderopvang, welzijnsinstellingen en wijkorganisaties om gezamenlijk te komen tot een breed aanbod van sport, sociale leefstijl en zorg.